Magyarországi Genealógiai professzionális kutatók, szolgáltatók

Interfix Kft Kutatási megbízás és megkeresés csak előzetesen egyeztetetten, telefonon, és/vagy levélben. Angolul is beszélő kutatói munkaközösség, külső szakértő munkatársakkal is támogatottan az alábbiakra vállalkozik: Alapkutatás és/vagy Részletes történelmi kutatás

I.Alapkutatás

Alapkutatási díj, a kutatás első fázisának díja, mely az alábbiakat tartalmazza: Egyéb feltételek: A kutatás nem terjed ki a polgári anyakönyvek kutatására, valamint olyan személyek személyes adatainak kutatása

A Megbízott kötelezettséget vállal a családkutatás során fellelt adatok bizalmas kezelésére, és arra, hogy azokat harmadik személy részére át nem adja, az adatokba más nem tekinthet be.

Megbízó tudomással bír arról, hogy a Megbízott a kutatást szükség szerint többedmagával végzi, így a kutató munkatárs(ak) értelemszerűen egyes adatok birtokába kerülhetnek, de a Megbízó a magatartásukért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 
II.Részletes történelmi kutatás

Részletes történelmi kutatás alatt az Alapkutatásra épülő, az 1828 előtti időszakban végzendő kutatást kell érteni, a fellelhető családtörténeti adatok és emlékek vonatkozásában.